Aktualności

03 czerwca 2020 17:51 | Aktualności

Gminny Konkurs Plastyczny. Opis i wyniki. Zdjęcia zwycięskich prac.

 

„Życie jest stworzone z dziesięciu tysięcy radości

i z dziesięciu tysięcy smutków, a każda  z nich

–  to kamień na drodze prowadzącej do (…) spokoju”

                                                              Elizabeth Kim „Mniej niż nic”

               

Rosnąca liczba zachowań problemowych wśród dzieci i młodzieży, a także pojawianie się nowych zagrożeń dla ich prawidłowego rozwoju, wywołują coraz większy niepokój dorosłych. Instytucjami, od których oczekuje się rozłożenia parasola ochronnego, są – szkoły, ośrodki kultury i sportu, ośrodki pomocy społecznej itp.. Realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień powinna być bezwzględnie prowadzona w każdej z ww. placówek, gdyż w przypadku osób młodych kontakt z używkami jest szczególnie niebezpieczny ze względu na wysokie ryzyko przyszłego uzależnienia rzutującego na zdrowie, naukę, relacje oraz karierę zawodową nastolatka.

W celu realizacji powyższego zagadnienia został zorganizowany konkurs plastyczny – "Mówię - NIE! nałogom, rozwijam pasje", przeznaczony dla uczniów Szkół Podstawowych
z terenu gminy Wodzierady. Konkurs objęty został patronatem Wójt Gminy Wodzierady – p. Renaty Szafrańskiej W realizację powyższego przedsięwzięcia włączyły się następujące instytucje: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach, Zespół Szkół w Kwiatkowicach, Zespół Szkolno–Przedszkolny w Zalesiu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzieradach, które reprezentowały: dyrektor GOKiS – p. M. Cymerman, dyrektor Zespołu Szkół w Kwiatkowicach – p. A. Grzybowska, pedagog Zespołu Szkół w Kwiatkowicach - p. M. Olszewska, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zalesiu – p. I. Marciniak, dyrektor GOPS – p. E. Podębska.

            Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, wychowując do wartości, ukazując przy tym talenty artystyczne dzieci i młodzieży z terenu gminy Wodzierady, chcemy podejmować wspólne działania na rzecz szeroko rozumianej profilaktyki, podnosząc przy tym jakość pracy naszych placówek oraz ich promocję  w środowisku lokalnym.

 W dniu 2 czerwca br. Komisja Konkursowa w składzie:

- Marzenna Cymerman – przewodnicząca

- Anna Grzybowska – członek

- Ilona Marciniak – członek

- Ewa Podębska – członek

- Marzena Olszewska – członek

Oceniła nadesłane prace plastyczne uczniów i ustaliła zwycięzców w 3 kategoriach wiekowych.

W Konkursie wzięło udział łącznie 16 uczestników z obu ww. szkół:

Komisja przyznała  3 miejsca I ex aequo w kategorii wiekowej  - klasy „0” – II. Otrzymali je:

 1. 1.      Oliwier Warecki
 2. 2.      Kacper Anasik
 3. 3.      Mateusz Sompolski

W kategorii – klasy III – V przyznano 2 miejsca I ex aequo. Otrzymali je:

 1. 1.      Aleksandra Różycka
 2. 2.      Przemysław Skolasa

W kategorii – klasy VI – VIII przyznano jedno I miejsce

        - Milenie Szor

 

Prace pozostałych uczestników zostały również wysoko ocenione i zasłużyły na otrzymanie wyróżnień.

Są to prace następujących dzieci:

 1. Martyny Ryneckiej
 2. Artura Sokalskiego
 3. Wojciecha Fajkowskiego
 4. Marcina Rogozińskiego
 5. Dawida Anasika
 6. Wiktorii Kowalczyk
 7. Miłosza Milczarka
 8. Antoniego Owczarka
 9. Roksany Sompolskiej
 10. Nikoli Fajkowskiej

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe w niedługim czasie, najprawdopodobniej przy odbiorze świadectw, o czym zostaną powiadomieni.

Dziś zaś składamy im gratulacje i dziękujemy za udział w promowaniu zdrowego stylu życia.

 

Szczególne podziękowania należą się również pedagog szkolnej – Pani Marzenie Olszewskiej,

która była pomysłodawczynią ww. Konkursu i uczestniczyła w jego przygotowaniu. w jego organizację.

Pani Marzenko – bardzo dziękujemy!

 

Zdjęcia zwycięskich prac – poniżej w załącznikach.

 

- M. Cymerman

 

Przeczytano: 89 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: