Dane teleadresowe

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wodzieradach

łódzkie

łaski

Wodzierady

Kwiatkowice Kolonia 4A

Wodzierady

98-105

603 57 00 60
gokis@wodzierady.pl

Marzenna Cymerman

Monika Kaczmarek